Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7760

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.     Koço Nikolla Deda
2.     Luka Constantin (Constantin) Koço Deda
3.     Blerina Syrja Coraj
4.     Fotaq Hysni Dhima
5.     Ndue Gjetë Shyti
6.     Shkelzen Ibrahim Halilaj
7.     Dorentina Shkelzen Halilaj
8.     Leona Shkelzen Halilaj
9.     Ledjon Shkelzen Halilaj
10.   Mire Ismajl Halilaj (Docaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 29.08.2012
Nr. dekretit: 7760

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI