Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7759

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,
 

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Miri Astrit Xhelili
2.    Ridvan Halit Dule
3.    Fitret Niazi Dule (Talelli)
4.    Pllumb Fran Marku
5.    Elvis Pllumb Marku
6.    Eva Pllumb Marku
7.    Apostol Fidai Qazimllari
8.    Mirsa Iljas Qazimllari (Xhaollari)
9.    Kristina Apostol Qazimllari
10.    Armando Apostol Qazimllari
11.    Kleanth Hajro Caca
12.    Zhuljeta Zeqir Renner
13.    Robert Stefan Vreto
14.    Mimoza Lilo Wetzl (Mujollari)
15.    Anxhela Gjon Mujollari
16.    Genci Ramadan Toska
17.    Astrit Leonat Shkurti
18.    Taulant Leonat Shkurti
19.    Amalia Xhorxhi Kapsalidhi (Jani)
20.    Meri Leonard Jäschke (Lufi)
21.    Iton Alfons Theka
22.    Ira Bardhyl Balaj
23.    Alexander Ergys Metalija
24.    Filomena Mark Maka
25.    Albana Gëzim Filla (Karni)
26.    Kostaqi (Kostakis) Dhimiter Leni (Lenis)
27.    Bledar Ali Alijaj
28.    Kastriot Ajet Skura
29.    Blerina Isak Vorwerk (Faqolli)
30.    Daniela Dritan Zeneli

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 17.08.2012
Nr. dekretit: 7759

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI