Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 20

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

  D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 13 dhe nenit 20 dhe në vijim, të ligjit Nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J: 

 Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

 

 1. Gert Jenisher Liçaj
 2. Migena Maksut Hoxha
 3. Anxhela Petrit Merko
 4. Fiorela Broz Frroku (Ejlli)
 5. Arjol Arqile Bardhi
 6. Indrit Kadri Dedej
 7. Marina Edmond Milo
 8. Migena Gani Sallahi
 9. Anita Suat Flecken (Resulaj)
 10. Stela Gëzim Radini
 11. Xhenis Verter Karalliu
 12. Marko Drini Baboçi
 13. Marjon Ramadan Hysenllari
 14. Hasime Dashamir Shala
 15. Brixhilda Gëzim Çekrezi

Neni 2

            Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

Dekret Nr. 20

Tiranë, më 15.2.2023                                         

BAJRAM BEGAJ