Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13765

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20, dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ledina Maksim Lamani
2. Erisa Ferdinant Nuku
3. Aurel Xhevdet Çela
4. Marsida Bllazhe Rajku
5. Valerja Prendush Gaube (Sadiku)
6. Metjus Aurel Belortaja
7. Fatbardha Haxhi Gjoka (Çela)
8. Erind Elton Gjoka
9. Anisa Vasil Xhitoni
10. Algert Halim Allajbej
11. Amelia Astrit Muça
12. Astrit Isa Muça
13. Eluis Astrit Muça
14. Endrit Din Gjonaj
15. Alma Bajram Muça (Këlliçi/Kellici)
16. Mirsjan Shefqet Lika
17. Vjosiana Dalip Mihola (Myzeqari)
18. Gjergj Pal Prenga
19. Hasan Mustafa Qosja
20. Matilda Lulzim Shehaj
21. Aurora Linjon Nebiraj
22. Kreshnik Ilmi Çinari
23. Joni Vladimir Barhani
24. Belma Ramiz Idrizi
25. Mario Albert Domi
26. Senada Sami Limani (Thana)
27. Manjola Mark Gantelas (Mustafaj)
28. Fation Zoi Dhima
29. Viktor Shpetim Beqiraj
30. Argent Shefqet Haxhia
31. Albion Argent Haxhia
32. Lui Argent Haxhia
33. Xhensila Agim Haxhia (Demelli)
34. Entela Osman Hoffmann (Mesi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 07.07.2022
Nr. i dekretit: 13765

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META