Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13649

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20, dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Mirash Lek Pjetri
2. Luisa Mirash Pjetri
3. Rita Luan Haxhiu
4. Anisa Ferdinant Xhindoli
5. Agron Ali Dashi
6. Dritan Mark Luca
7. Orsion Lutfi Çerçizi
8. Erik Miril Kita
9. Eugen Xhemal Shkalla
10. Griselda Sulejman Shpata
11. Skënder (Skender) Abib Struga
12. Elisa Lefter Bekirovski (Harka)
13. Albi Agim Serjanaj
14. Ergi Xhavid Pinari
15. Xhiliola Dhimiter Velika
16. Ermida Agron Dashi
17. Mimoza Daut Müller (Lico/Liço)
18. Kujtim Ramazan Shabani
19. Irid Agim Bufi
20. Pranvera Qerim Krasniqi
21. Ekleda Shendet Sadiku
22. Besida Besnik Mekollari
23. Juljana Roland Wilde (Pëllumbi)
24. Djana Hamdi Shima
25. Mirvana Ndoc Stragaj
26. Migena Hasan Wendling (Çela)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 07.06.2022
Nr. i dekretit: 13649

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META