Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13574

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Krenar Alo Saliasi
2. Mirela Musa Dashi (Ajdini)
3. Albor Përparim Metaliaj
4. Erjon Pajtim Senkaj
5. Silvana Zenel Mehmetaj
6. Keivin Fatmir Muçja
7. Erlind Gjetë Gjonaj
8. Noah Erlind Gjonaj
9. Modena Imtijaz Gjonaj (Bajraktari)
10. Ermal Engjëll Veli
11. Reis Rasim Kurti
12. Shkelzen Prend Marku
13. Angjelin Dedë Shpella
14. Jonida Zabit Dhima (Dervishi)
15. Julinda Julian Dhima
16. Marilena Julian Dhima
17. Bekim Fisnik Hoxha
18. Herisa Petro Thanasi (Palla)
19. Iris Elton Thanasi
20. Vanina Fisnik Hoxha
21. Griselda Nderim Ademi (Lumaraku)
22. Kujtim Gjin Gjini
23. Denada Shaban Pasholli
24. Katina Panajot Boçi
25. Art Haxhi Brahaj
26. Enkela Kujtim Nezaj
27. Luan Ibrahim Biba
28. Kristina (Christina) Andrea Paço (Paco/Patso)
29. Ingrid Agron Kaso

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 26.04.2022
Nr. i dekretit: 13574

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META