Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13559

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ertil Luan Malaj
2. Julian Mitat Pengu
3. Avin Julian Pengu
4. Deni Julian Pengu
5. Aferdita Argjir Nake
6. Elisa Shpend Bajrami
7. Ferdinant Asqeri Asllanaj
8. Evi Pajtim Vreshtazi
9. Denisa Petrit Murati
10. Linda Fatmir Ferhati
11. Pranvera Niko Zhaka
12. Venera Naim Mziu
13. Ermal Ilir Kurti
14. Rebeka Ermal Kurti
15. Brunilda Telha Kurti (Cela)
16. Jonida Jashar Jashari
17. Joela Redjan Jashari
18. Astrit Safet Fero
19. Jon Arben Rakipi
20. Jetnor Dervish Dushku
21. Redjan Xhevat Zazo
22. Saimir Cane Jaho
23. Alba Besnik Zeraj
24. Leonard Hekuran Meminaj
25. Mariglen Njazi Dade
26. Joana Astrit Uzun (Doko)
27. Kristi Xhorxho Birkelbach (Daka)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 13.04.2022
Nr. i dekretit: 13559

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META