Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13530

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20, 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Edmond Blerim Berisha
2. Eliza Blerim Berisha
3. Shkëlqim Skënder Karati
4. Anica Luan Beqiri (Bakiaj)
5. Antonio Artur Beqiri
6. Greisi Artur Beqiri
7. Pamela Artur Beqiri
8. Altin Reshat Islami
9. Athiona Romeo Xhoga
10. Saimir Luan Xhameni
11. Dëshira Riza Veizi (Murati)
12. Argjiro Flamur Metaj
13. Kliti Servet Golloshaj
14. Aurora Banush Nora
15. Alma Skënder Kapllanaj
16. Ilir Dashamir Maçi
17. Nejva Jani Nano

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 31.03.2022
Nr. i dekretit: 13530

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META