Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13496

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Valbona Gjergj Dubberstein (Shpani)
2. Mario Kosta Guma
3. Marsida Petrit Mulhaxhia
4. Romina Mustafa Stringa
5. Greta Bashkim Kurti (Lilellari)
6. Pavli Rako Nushi
7. Marije Preng Gjomarkaj
8. Erik Dritan Tare
9. Željko Danil Ðinović (Musaja)
10. Rezart Albert Sila
11. Brunilda Vangjel Dhamo
12. Marinela Fatmir Ruka
13. Thoma Kosta Ziu
14. Feliks Shpëtim Hoxhallari
15. Ernest Reshat Lila
16. Daniela Reshat Bedaj
17. Edlira Ibrahim Saliu (Leçini)
18. Megir Genc Selmani
19. Laureta Fatmir Tragaj (Gega)
20. Aleandro Ardian Tragaj
21. Napoleon Ardian Tragaj
22. Sonila Xhelo Vasili (Kasaj)
23. Haminta Leonard Kurti

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 07.03.2022
Nr. i dekretit: 13496

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META