Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13480

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Erjola Shkelqim Elezaj
2. Faviol Mhill Marku
3. Klesta Vlerar Gjylbegaj
4. Antoneta Kostaq Hauner (Bushi)
5. Megi Agim Poçka
6. Artan Dilaver Manjani
7. Silda Ylli Koçi (Koci)
8. (Osmanaj)
9. Najada Mehmet Stringa
10. Massimo Edi Demo
11. Sidorela Qamil Mirashi (Xhahollari)
12. Marina Çedo Çullafiq
13. Anjeza Kujtim Mema
14. Rilinda Tajar Çala (Cala)
15. Vasilika Ilir Gaçe
16. Klotilda Kujtim Vasilia (Dushku)
17. Erjona Piro Grabocka
18. Livia Bujar Puja (Titze)
19. Marsel Alket Shyti
20. Kevin Bardhyl Belegu

Neni 2

 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 17.02.2022
Nr. i dekretit: 13480

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META