Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13360

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13360

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 , 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Juxhin Viktor Puka
2. Kristian Juxhin Puka
3. Daniel Juxhin Puka
4. Kostandino Andrea Papas
5. Mirela Erzen Lazëri (Hado),
6. Eldi Armand Grada
7. Haroula Konstantinos Bourazani
8. Anteo Sofokli Çaliqi
9. Gridi Koço Sërbo
10. Elona Sako Ylli
11. Doris Kujtim Demiraj
12. Kristina (Christina) Gjergji Marko
13. Anri Selman Dyrmishi
14. Elda Shefik Shahini (Sërbo)
15. Marta Gridi Sërbo
16. Jugent Sali Shehu
17. Niko Andrea Muçolli
18. Elisa Lirim Keço
19. Adea Liv Andi Keço
20. Aria Sol Andi Keço
21. Altin Llazar Qose
22. Detjona Syrja Binaj
23. Makeljana Sotiraq Shkurti
24. Ledian Ramadan Yzbashi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 07.12.2021
Nr. i dekretit: 13360

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META