Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13341

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13341

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 , 20, 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Edmond Ruzhdi Alla
2. Suzana Resul Alla
3. Justin Edmond Alla
4. Ray Edmond Alla
5. Sara Abdulla Krantja
6. Ami Pullump Begaj
7. Juna Fatos Toska
8. Manushaqe Xhelal Christidis (Luca)
9. Melina Christos Christidi
10. Natalia Christos Christidi
11. Alien Nazmi Spaho
12. Shejdi Tefik Dobruna (Lama)
13. Zef Tom Gjoka
14. Mirela Qazim Lifia
15. Intila Gafur Muka
16. Arba Shaqir Ocka (Avdiu)
17. Laura Kujtim Demiraj
18. Bujar Osman Halili
19. Adelajda Ismet Allushi
20. Elton Mit’hat Qevani
21. Megi Agim Kamberi (Halili)
22. Jetmir Xhevat Murati
23. Silvana Rifat Schmidt (Qosja)
24. Alesja Edmond Biba
25. Lirim Shpend Bajrami
26. Arnold Spiro Muhaj
27. Joana Zihni Ҫeto (Ceto)
28. Eni Kujtim Demiraj
29. Edlira Luftetar Abdessalem (Roçi)
30. Elona Perparim Halili (Nuredinaj)
31. Elidona Shefqet Zeqiraj
32. Egi Artan Dervishaj
33. Edison Riza Prifti
34. Marjan Bozho Ajkoviq
35. Zvezdanka Jagosh Ajkoviq (Kerstoja)
36. Artur Nazmi Greca
37. Anila Nikoll Maçi (Ndreu)
38. Maria Armand Maçi
39. Nicole Armand Maçi
40. Armand Pal Maçi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 23.11.2021
Nr. i dekretit: 13341

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META