Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13317

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13317

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20, 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Gentjana Nikollaq Qarri
2. Enkelejda Niko Papa (Shegaj)
3. Angjelos (Angelos) Jorgo Papa (Pappas)
4. Liljana Sadik Osmëni (Osmeni)
5. Vasillaq Mestan Orhan
6. Jonada Bujar Gjoni
7. Nil Bledar Elezi
8. Vanja (Valbona) Branko Gjinoviq (Mixho)
9. Iva Kastriot Kodhelaj
10. Rovena Muhamet Dushkaj
11. Silvana Nikë Kokaj (Colaj)
12. Deni Ilir Vangjeli
13. Sirius Artur Bramo
14. Skerdilaid Kastriot Malaj
15. Endrit Anastas Zhupa
16. Dario Endrit Zhupa
17. Orion Endrit Zhupa
18. Nikolin Mihal Kuteli
19. Elma Astrit Sadaj
20. Admirim Aranit Llanaj
21. Andre Admirim Llanaj
22. Ignis Izmir Muça (Muca)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 10.11.2021
Nr. i dekretit: 13317

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META