Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13272

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13272

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.Mirgena Gëzim Thanasi
2.Megi Llazar Zur Megede (Piti)
3.Tedi Andonaq Lamani
4.Zoica Dhimitraq Papa
5.Ergesta Luan Gjoka
6.Daniel Bledar Xhufi
7.Elisavet Bledar Xhufi
8.Angjelo Armand Brahimaj
9.Arta Astrit Memaçi
10.Kevi Agron Teli
11.Eglisard Besim Meto
12.Elona Mitrush Bita
13.Xhesi Besnik Lisi
14.Lorenc Agron Yzeiri
15.Fatbardha Miftar Kazinaki (Liçka)
16.Eglantina Vasel Sufaj (Ҫekaj/Cekaj)
17.Pamela Alban Sufaj
18.Sofia Alban Sufaj
19.Arbana Alban Sufaj
20.Amelia Alban Sufaj
21.Edvalda Pelivan Llanaj
22.Erjon Bardhyl Gorani
23.Herta Luan Elgit
24.Loarda Ardian Tragaj
25.Monsi Ylli Ciko
26.Marino Markelian Lazëri
27.Rozeta Mufit Zeraj
28.Lindita Pjeter Pjetri
29.Verona Admir Rrustja
30.Dhimitër (Dhimiter) Bedri Skënderi (Skenderi)
31.Albana Vojin Lešić (Musaja)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 22.10.2021
Nr. i dekretit: 13272

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META