Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13263

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13263

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13 e 20, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Silvia Sokol Berberi
2. Vojin Rado Kontiq
3. Enkelejda Zoi Binjaku
4. Albert Ilmi Duro
5. Emilia Albert Duro
6. Jonika Jovan Arapi (Kace)
7. Arens Albert Arapi
8. Albert Pilo Arapi
9. Migena Agim Meta
10. Violeta Ruzhdi Meta (Alla)
11. Julia Nikolin Ҫetaj
12. Bardh Shyqri Ukaj
13. Nadja Petrit Kojnara
14. Petrit Faik Kojnara
15. Generda Genci Braçe
16. Tea Fatmir Toska
17. Vebije Haki Popović (Pepaj / Popoviq / Popovic)
18. Jona Agim Elezi
19. Etleva Vladimir Rapka
20. Arber Idai Xhafaj
21. Deni Bashkim Tahiraj
22. Erjola Janaq Kola
23. Emiljano Veri Alushani
24. Tea Shkëlqim Kokonozi
25. Ema Agim Tafaj
26. Albana Feti Kojnara (Murataj)
27. Erjon Petrit Kojnara
28. Faik Zija Petrit Kojnara

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 05.10.2021
Nr. i dekretit: 13263

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META