Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13243

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13243

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 e 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Zhelka (Željka) Zhivko (Živko) Brajoviq (Brajović)
2. Zhelko Zhivko (Živko) Brajoviq (Brojaj)
3. Ilir Luan Zejneli
4. Anita Rushit Zejneli (Huda)
5. Ali Lian Ilir Zejneli
6. Aylin Ilir Zejneli
7. Julja Agim Prodani
8. Gjyliana Agim Beqiri
9. Dorina Xhevahir Hanaj
10. Entela Fejzo Hasa (Zhilla)
11. Dea Ylli Mici
12. Shpend Sadik Gashi
13. Nikola (Nikolaos) Kostika Çakalli (Tsakali)
14. Edlira Gani Çakalli (Koldashi / Cakalli)
15. Antonia Kostika Çakalli (Tsakali)
16. Vilma Astrit Shabani (Haka)
17. Katalena Dorjan Shabani
18. Ariola Seid Osmani (Goshi / Gashi)
19. Jetlirë Mehmet Osmani
20. Jasmin Jetlirë Osmani
21. Armina Jetlirë Osmani
22. Elida Memush Bocaj
23. Erblin Agust Nushi
24. Vivien Sindi Bardh Ukaj
25. Anita Bardhyl Ukaj
26. Kristina Tomi Tuci (Bardhi)
27. Naim Kadri Memishaj
28. Diesa Naim Memishaj
29. Silvana Avni Guddat (Xhebrahimi)
30. Leonit Sabedin Vokrri
31. Lorik Sabedin Vokrri
32. Ervis Gjon Lleshaj
33. Donalda Predrag Surduçki
34. Megi Ervis Lleshaj
35. Indrit Hamid Meti
36. Bujar Ismail Bakiu

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 23.09.2021
Nr. i dekretit: 13243

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META