Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13237

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13237

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20, 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Shpresa Maxhun Bajrami (Hykaj)
2. Dorian Kristaq Alikaj
3. Abdurrahmen Eduard Furkeza
4. Alban Lulzim Poka
5. Elvira Isa Kaminski (Galla)
6. Mynyr Hamit Simon (Harizi)
7. Migena Shpetim Abibi
8. Albana Xhavit Roqi (Zajmi)
9. Bruna Roland Kurtiši (Mita)
10. Rezart Dashamir Qorri
11. Pamela Petrit Strataj
12. Milano Flamur Kapllanaj
13. Ardita Vangjel Abegu
14. Emma-Sofia Endri Mihallari
15. Klevisa Beqir Lena (Sherifi)
16. Nertiol Kadri Xhanari
17. Enkeleda Eduart Shala
18. Lusjana Namik Joswig (Shehaj)
19. Aurora Jashar Prendi
20. Dorian Maksim Haxhiu
21. Klea Leonard Malaj
22. Ana Enrik Abazi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Tiranë, më 21.09.2021
Nr. i dekretit: 13237

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META