Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13212

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13212

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ditmir Nazmi Hazizi
2. Ferzilet Mehmet Bekurti
3. Edison Fatos Abdiu
4. Jori Ardian Moçi
5. Enkelejda Selaudin Dajçi (Beqo / Dajci)
6. Anita Petrit Fortmann (Habilaj)
7. Zamir Uke Nezaj
8. Lorenz Zamir Nezaj
9. Endrit Shaqir Ramku
10. Oklend Valentin Lika
11. Migerta Taqi Dhima
12. Angela Mirco Leoni
13. Lazarel Polizoi Gjenari
14. Etleva Beqir Balaj
15. Eni Sarandi Qirjako
16. Fetie Ram Murati (Hysenukaj)
17. Manjola Ferdi Ukaj (Çako)
18. Majlinda Minella Shehaj (Dono)
19. Laura Sokol Shehaj
20. Fiona Sokol Shehaj
21. Klotilda Shkelqim Muja (Cenaj)
22. Besart Januz Haklaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 14.09.2021
Nr. i dekretit: 13212

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META