Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13196

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13196

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 e 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Valentina Shefit Hoxha (Xhika)
2. Manjola Sali Kamenica (Hatia)
3. Eduard Denjoll Dajçi (Dajci)
4. Kristian Eduard Dajçi (Dajci)
5. Lorenzo Bledar Trebicka
6. Loreta Ymer Schillock (Binjaku)
7. Luljeta Ismal Myrta
8. Dorjan Ismail Kasa
9. Etleva Niko Ceka
10. Esmeralda Urim Rusi
11. Shkelzen Qemal Gjeta
12. Ambla Margarita Shkelzen Gjeta
13. Arjon Shkelzen Gjeta
14. Brunilda Spiro Shabani
15. Vjollca Zenel Kasapi (Mahilaj)
16. Alma Hasan Meta (Ajazaj)
17. Fjorda Adriatik Koromani
18. Rezart Ferid Shkreli
19. Enkelejda Kujtim Renoth (Doka)
20. Enerik Ilirjan Kasapi
21. Klea Artur Kovaçi
22. Olger Pjerin Kraja
23. Esat Telha Telhai (Telchai)
24. Eni Luan Bufalari (Bastari)
25. Elmira Sadik Kummer (Sadiku)
26. Bledar Et’hem Buzi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 18.08.2021
Nr. i dekretit: 13196

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META