Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13187

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13187

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 e 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Altin Naim Pepa
2. Marsida Xhevahir Arifi
3. Isabel Michele Pignoli
4. Edison Faik Cenaj
5. Xhuliana Kujtim Christof (Lika)
6. Alketa Vasil Prroni (Zoto)
7. Tatjana Asqeri Rama
8. Donard Qerim Tula
9. Angi Donard Tula
10. Arbër Astrit Islamaj
11. Leon Artan Mani
12. Ilva Laçe Hysko
13. Sherife Xhemal Fëllanxa (Fellanxa / Kaçurri / Kacurri)
14. Armela Qani Memeti
15. Aiger Bardh Rica
16. Bora Fiona Byrhan Krymbi
17. Rezarta Agim Mezini
18. Xhevat Përparim Gjergjani
19. Alba Sinan Muja
20. Ergys Mond Hasalliu
21. David Leonard Meminaj
22. Vilma Sander Rajta (Vata)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 28.07.2021
Nr. i dekretit: 13187

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META