Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13120

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13120

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Griselda Medi Amende (Allamani)
2. Klevis Fatos Ibrahimi
3. Marinela Astrit Cenolli
4. Aleksandër (Alexander) Kristian (Cristian) George-Eduard Dina
5. Dolora Spiro Hallullaj
6. Mirgena Bajram Cërriku (Tolja)
7. Klesta Agron Hoxha
8. Mikel Ledion Danaj
9. Elton Qerim Çapani
10. Algert Gëzim Korita
11. Esi Përparim Ramaj
12. Vasil Theodhori Biri
13. Elida Zenelabedin Brahja (Shpati)

Tiranë, më 29.06.2021
Nr. i dekretit: 13120

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META