Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13067

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13067

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13 e 20, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Enton Burhan Alite
2. Lefter Fadil Alla
3. Kimete Enver Rakipi (Myftari)
4. Marius Haziz Xhyra
5. Aljon Pëllumb Dyrmishi
6. Alba Ali Brozha
7. Elona Shkelqim Hysa–Proost (Hysa / Proost)
8. Amantia Genc Simixhiu
9. Marvi Arben Basha
10. Brion Arben Basha
11. Irida Leka Gallani
12. Klint Behar Berdica
13. Tila Ndok Spahiu (Kukaj)
14. Juljana Selaudin Beqo
15. Ira Përparim Ramaj
16. Gledis Leonard Lushaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 14.05.2021
Nr. i dekretit: 13067

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META