Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11974

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11974

D E K R E T

 

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

 

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

 

 

 

D E K R E T O J

 

 

Neni 1

 

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

 

 

 1. Nektario Petrika Treska
 2. Endlers Isa Kertusha
 3. Marsel Klement Nakuçi
 4. Ermal Gëzim Guni
 5. Olivia Anduena Ermal Guni
 6. Danijel Jordan Zllatiçanin
 7. Joana Dhimitraq Piperi
 8. Armando Shendet Sadiku
 9. Afërdita Servet Kanina
 10. Marçela Saimir Shtishi
 11. Gëzim (Gezim) Manuel Bono
 12. Adnand Hasan Pashaj
 13. Liman Selman Shaqiri
 14. Sabahete Halil Berisha (Ismalaj)
 15. Enea Vangjel Liçaj (Licaj)
 16. Dionysis Gjergji Shkurti
 17. Rahela Havzi Osmani (Drazhi)
 18. Erjon Selman Alla
 19. Fife Mahmut Bulica
 20. Manuel Qemal Brakaj
 21. Eraldo Bexhet Stiegler (Skenderasi)
 22. Eni Edmond Bilbili

 

 

                                                     Neni 2

 

 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

 

Tiranë, më 19.02.2021

Nr. i dekretit: 11974

 

 

 

                      PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

 

                                                                                      ILIR META