Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11965

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11965

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Edmond Myslim Gjyzeli
2. Ines Thoma Kristo
3. Frenklin Kujtim Skuqi
4. Panajot Arben Beluli
5. Brixhilda Fatmir Veliaj
6. Byrhan Smajl Krymbi
7. Arlinda Ridvan Butja
8. Migena Muhamed Ostermann (Fyshku)
9. Elvidys Ramiz Idrizi
10. Drita Halil Vorpsi (Seci)
11. Gentian Nikolla Mitrushi
12. Alba Mahmut Xhani
13. Teuta Rexhep Qelibari (Sejdo)
14. Artur Osman Veliu
15. Arjola Selim Krymbi (Velaj)
16. Eglantina Kozma Kuqi (Çombashi / Combashi)
17. Kelvi Altin Kuqi
18. Esmeralda Brahim Kaurschill-Demo (Demo)
19. Julinda Nevruz Bajri (Kalaci)
20. Ajdita Altin Bajri
21. Andris Durim Domi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 12.02.2021
Nr. i dekretit: 11965

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META