Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11957

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11957

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

Valbona Refik Kodra (Ballgjini)
Iris Naim Kodra
Ilir Piro Gega
Isriela Ismail Bushkola
Arjeta Bajram Madani (Buçpapaj)
Natalie Medi Stafa
Erand Ajet Braho
Mustafa Zenel Hasani
Adriana Mehmet Hasani (Hyseni)
Silvana Branko Krstović (Krstovic/Popaj)
Renato Tahir Durmishi
Sreten Vasilia (Vasil) Pelçiq (Shelqaj)
Valbona Isuf Mrlaku (Ismaili)
Sokol Refik Gjokaj
Arben Prel Fojleta
Arta Ndue Fojleta (Pjetri)
Marjeta Lutfi Dervishi
Isabelle Melina Dervishi
Uron Riza Memeti
Albana Avdi Cocev (Sulaj)
Blerim Xhafer Jashari
Manjola Skender Schloß (Gercaliu/Reimringer)
Fjori Arian Kucaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 09.02.2021

Nr. i dekretit: 11957

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META