Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11940

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11940

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Taulant Bexhet Toska
2. Ilir Kujtim Meni
3. Mario Filip Tasho
4. Emilisa Mina Kina
5. Artiona Harallamb Bogo
6. Enireta Enver Bajrami
7. Megi Rustem Kërtusha
8. Fjordi Eduart Krasniqi
9. Bledar Kapllan Leka
10. Albana Vuksan Leka (Kola)
11. Lea Bledar Leka
12. Lulzim Kreshnik Gërveshi
13. Alketa Gjon Frroku
14. Ola Kujtim Damjani
15. Silvana Vasillaq Poçi (Potsi / Kuro)
16. Anxhela Rapo Mali (Poda)
17. Amelia Marian Mali
18. Aldi Ali Spahiu
19. Endrit Muharrem Goxhaj
20. Ihlas Gëzim Basha
21. Saimir Mehmet Berisha
22. Rozeta Refat Reka (Bielecki)
23. Arben Enver Gruja
24. Ilirjan Adem Fekollari
25. Hekuran Veis Gërbi
26. Mamida Daut Turjaka (Hoxha)
27. Mariglen Bexhet Toska
28. Shazimete Lutfi Halili (Goleci)
29. Erion Myslim Zenuni
30. Nidela (Nidelan) Xhemail Zenuni (Hoxha)
31. Jasmin Erion Zenuni
32. Zekeria Erion Zenuni
33. Mirela Sadik Birnbaum (Balliu)
34. Perjan Edmond Duro
35. Idlir Qemal Miraka
36. Mirka Idlir Miraka
37. Nina Idlir Miraka
38. Evis Hysenj Muça

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 26.01.2021
Nr. i dekretit: 11940

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META