Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11781

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11781

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Xheni Shefqet Meda
2. Ansana Flamur Valteri
3. Albert Omer Krasniqi
4. Robertamaria Filip Melonashi
5. Elisabeta Dalip Minaj
6. Xhersi Besnik Qershori
7. Elisabeta Kujtim Pisku (Zeka)
8. Liam Nico Erjon Pisku
9. Noah Erjon Pisku
10. Erjon Besnik Pisku
11. Denada Pandeli Mone
12. Jetmir Bashkim Boletini

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 13.10.2020
Nr. i dekretit: 11781

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META