Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11697

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11697

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, germa “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Evis Avenir Heinrich (Bejo)
2. Alban Shyqiri Horeshka
3. Elona Fadil Horeshka (Merdini)
4. Katerina Kostandin Papa (Maçi)
5. Luljan Myqerem Haskaj
6. Desara Qemal Golemi
7. Elma Arben Kodraj
8. Mario Zamir Kurtezi
9. Donika Frrok Lekaj (Perdoçi/Perdoči)
10. Gentjana Zenun Alaj
11. Ervin Vesel Demiraku
12. Dafina Hysen Bregu

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 28.08.2020
Nr. i dekretit: 11697

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META