Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11578

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11578

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Elvis Fejzi Hoxhalli
2. Gentian Vait Hoxha
3. Fatbardh Jah Kuca
4. Etrit Fatbardh Kuca
5. Lorena Perlat Shalari
6. Eduart Gjovalin Hasani
7. Edison Nikolin Haxhija
8. Mexhit Artur Biba
9. Artur Mexhit Biba
10. Skender Tahsim Mehmeti
11. Merita Selim Matoshi (Memia)
12. Enesia Agron Matoshi
13. Xhentila Muhamet Bakiaj
14. Engjell Asllan Hoxha
15. Mimoza Myftar Sauer (Duli)
16. Eriona Myfit Heta
17. Drita Qerim Sela
18. Artur Mihallaq Wild (Havaleja)
19. Aurora Shpëtim Ahlheim (Spahija)
20. Agron Kareman Seitaj
21. Eftikios (Gëzim) Nuredin Spathis (Bregaj)
22. Valeria Eduart Kokas (Koka)
23. Andi Ali Batku
24. Ornela Lefter Elge (Hoxhaj)
25. Zvezdan Milo Popović (Popaj)
26. Ermal Hate Dauti
27. Romina Fatos Banka
28. Viosena Sali Shehaj
29. Sadjan Hivzi Maraska
30. Aldo Fatmir Musaku

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 05.08.2020
Nr. i dekretit: 11578

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META