Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11516

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11516

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Selma Veli Faruku
2. Rafael Gjon Lleshi
3. Esmeralda Murat Kosova Krasniqi (Kosova)
4. Aleksandër (Alexander / Aleksander) Niko Vasili
5. Erjola Ferit Gjoni
6. Arta Xhavit Cenameri (Liçi)
7. Marinela Thodhoraq Vasili (Ndina / Mihollari / Mihallari)
8. Fiona Niko Vasili
9. Shkëndi Kujtim Dalani (Resulaj)
10. Trandafile Sheqer Harizaj (Mema)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 19.06.2020
Nr. i dekretit: 11516

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META