Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11507

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11507

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Antigoni Lili Qemalli (Koroveshi)
2. Julius Eduart Qemalli
3. Edlira Spiro Stavro (Stavrou)
4. Entela Festim Kurtezi (File)
5. Antonio Nijazi Shehu
6. Klajdi Fatos Plaku
7. Rifat Din Ismailaj
8. Manjola Luan Shehu (Domi)
9. Greisara Antonio Shehu
10. Alesja Altin Bardho
11. Ilda Muhamet Karaj
12. Albana Neim Haziri (Dashi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 09.06.2020
Nr. i dekretit: 11507

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META