Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11502

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11502

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Kristina Ilirjan Kasapi
2. Jasna Janko Sekuliq
3. Bledar Shefqet Tola
4. Blerim Gëzim Luzi
5. Siolona Lazam Spahiu (Peca)
6. Geri Arjan Iljazi
7. Rudina Vehbi Rira
8. Loreta Zenel Maliqi (Shametaj)
9. Rezarta Pajtim Ajazaj
10. Etleva Ymer Kokona (Xhahu)
11. Lura Behar Kokona
12. Hari Behar Kokona
13. Behar Sami Kokona
14. Jon Behar Kokona
15. Ornela Mihal Hoxholli
16. Silvia Besnik Danaj
17. Fatma Agim Delaj (Bushati)
18. Sonila Ismet Muça
19. Miranda Nuredin Bejkollari (Skënderaj / Xhaxhaj)
20. Ada Bashkim Hasanaj
21. Silvester Adhurim Resuli
22. Amatea Gazment Sauer-Tabaku (Tabaku)
23. Ira Ferit Ekmekçiu

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 05.06.2020
Nr. i dekretit: 11502

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META