Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11487

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11487

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Madeus Halil Hasandoçi (Hasandoci)
2. Vasilika Ilirjan Kasapi
3. Merilda Besnik Shima (Lata)
4. Tiziana Remzi Kollçaku
5. Dhurata Abdulla Weitzl (Mushiqi)
6. Nadire Ali Troll (Sina)
7. Elena Albert Kolpeja
8. Ilda Ndriçim Lakra
9. Erjola Lalo Lalo
10. Rilion Ilia Mino
11. Niko Arqile Vasili (Ndina)
12. Silvana Kadri Shehu
13. Leons Çlirim Topi
14. Isilda Agron Mara (Shima)
15. Elsa Alaudin Mothes (Borova)
16. Almeida Vladimir Truka (Mançe)
17. Vjola Zoi Dule
18. Urani Kristo Andoni
19. Uljan Agim Uliu
20. Aleksandrios Islam Musko
21. Adelina Misim Shehu (Xhoka)
22. Gentiana Fatmir Eisensteck (Drishti)
23. Rrokë Kolë Gropa
24. Janulla Kristo Marko

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 22.05.2020
Nr. i dekretit: 11487

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META