Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11477

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11477

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Denis Enver Bajrami
2. Mario Sokol Gulija
3. Silvana Ibrahim Vika (Aliu)
4. Ana Sotiraq Lala-Risser (Lala)
5. Alma Luftar Shukullari (Kapaj)
6. Eris Shkëlqim Dragoti
7. Albert Kadri Vervali
8. Elena Nasto Milloshevska (Argjir / Argjiri)
9. Ilir Thimaq Piluri
10. Ilirian Kurti Xhydollari
11. Bukuroshe Shaban Polovina
12. Rina Bardhul Gricius (Haxhihyseni)
13. Egli Mehdi Kasemi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 06.05.2020
Nr. i dekretit: 11477

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META