Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11467

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11467

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Admir Mark Jaha
2. Eriola (Franka) Frederik Dodo (Agolli)
3. Ersi Franc Dodo
4. Emy Franc Dodo
5. Franc Shefqet Dodo
6. Rebeka Fatmir Mara
7. Muhamed Alfred Zeneli
8. Klodi Panajot Broksch (Duka)
9. Mjaftime Hazbi Marcialis (Qerimi)
10. Gentiana Pavli Nagel (Haxhillazi)
11. Ervin Sherif Halili
12. Erikson Shkurt Loka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 29.04.2020
Nr. i dekretit: 11467

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META