Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11459

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11459

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Anila Avni Kühnert (Pervizi)
2. Sofije Kostaq Prifti (Resuli)
3. Xhevit Myftar Nuha
4. Senada (Sonada) Aleksa Matanoviç (Marash / Maraš / Matanovic)
5. Bogdan Zlatko Matanoviç
6. Matija Zlatko Matanović (Matanoviç)
7. Jovana Zlatko Matanoviç
8. Geri Arsim Hasa
9. Elda Man Gelaj (Malaj)
10. Albjon Shkëlqim Gelaj
11. Fatmir Halit Vata
12. Lindita Xhavit Vata (Maloku)
13. Kevin Fatmir Vata
14. Adriana Thanas Duçellari (Zguri)
15. Besnik Osman Shehu
16. Majlinda Fatmir Jovani (Karagjozi)
17. Bellina Neritan Jovani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 31.03.2020
Nr. i dekretit: 11459

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META