Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11427

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11427

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Miranda Arif Kallaverja
2. Anja Pirro Matanoviq (Matanović)
3. Ela Edvin Galanxhi
4. Silvana Nikoll Nikolli
5. Albana Agron Sturm (Kaçaku)
6. Adelina Ikmet Lömpel (Bajrami)
7. Elisa Rait Doku (Beqiri)
8. Joana Astrit Doku
9. Kreshnik Kujtim Merdari
10. Johanis Dhimitraq Karameta
11. Eltion Jashar Osmani
12. Silva Pjerin Kleist (Bufi)
13. Eva Alfonx Muçka
14. Violeta Baki Konstantinidis (Karagjyzi)
15. Endri Engjëll Saliko
16. Felix Angel Endri Saliko
17. Artan Emin Brahimi
18. Arben Sulejman Kamberi
19. Edlira Muhamet Qoshja
20. Abdullah Ahmad Alhayek
21. Shkelzen Rrustem Dreni
22. Megi Niko Gjoni
23. Paola Albert Dulaj
24. Enea Saimir Dhamo
25. Frenk Albert Skëndaj
26. Jutbina Isa Margjeka (Dollapaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 10.02.2020
Nr. i dekretit: 11427

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META