Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11425

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11425

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ina Ilir Christmann (Malushi)
2. Anisa Adriatik Kapaj
3. Edlira Eqrem Ismaili (Kruja)
4. Dorina Qazim Dallaku (Meça)
5. Fjorinda Luan Shkurti (Kishta)
6. Vanesa Bekim Krasnici (Krasnići)
7. Zhelko (Željko) Pirro Matanoviq (Matanović)
8. Pranvera Bani Ciko
9. Armand Nazmi Rosgen (Jakupi)
10. Saimir Muharem Patogu

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 30.01.2020
Nr. i dekretit: 11425

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META