Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11421

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11421

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Mauricio Agron Hoxha
2. Arbentina Vladimir Belortaja (Cenko)
3. Hektor Yrmet Belortaja
4. Kevin Hektor Belortaja
5. Sokol Argjend Kacanja
6. Dritan Faik Xhaka
7. Miranda Figurim Behr (Jakodina)
8. Fatbardha Ahmet Çaushi (Caushi)
9. Elisa Thoma Kushova (Muka)
10. Eneda Ymer Budlla
11. Saimir Tasim Sinanaj
12. Tristan Saimir Sinanaj
13. Enida Zamir Kranz (Myftiu)
14. Renald Sulo Ajasllari
15. Zamira Veli Drinaj
16. Dejana Dalibor Ajkoviq (Ajković)
17. Daniela (Danijela) Dalibor Ajkoviq (Ajković)
18. Blerina Ilir Veshi Janiak (Veshi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 28.01.2020
Nr. i dekretit: 11421

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META