Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11412

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11412

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Evelina Murat Nako
2. Alketa Andon Qitaku (Papa)
3. Rajmonda Fahri Puka
4. Astrit Xhemal Doku
5. Renada Hysni Stefi (Abazi)
6. Enkelejda Kosta Siegle (Dhaskallo)
7. Emelina Ilir Limaj
8. Naim Shaban Kuli
9. Anxhela Haki Çela
10. Ivi Agim Rroji
11. Adrian Sabaudin Xhuglini
12. Desara Bardhyl Xhura
13. Gentjana Mina Baumgartner (Gërro /Gerro)
14. Nertila Bashkim Çekrezi (Duro)
15. Bashkim Rapo Merko
16. Aida Maksim Lösch (Durrsi)
17. Besjana Qerim Hoxha (Veizaj)
18. Dea Gjergji Hoxha
19. Gjergji Skënder Hoxha
20. Emiljana Nikoll Crippa (Lucaj)
21. Ermal Dervish Dushku
22. Alda Flamur Skënderi (Sharra /Sherra)
23. Celine Serjan Skënderi
24. Ivana Valmir (Velimir) Kontiq (Kontić)
25. Hizderjan Nazmi Spaho
26. Rudina Yzeir Allaraj
27. Rayan Ervis Allaraj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 09.01.2020
Nr. i dekretit: 11412

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META