Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11393

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11393

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Anisa Fatmir Stafa
2. Enxhi Flamur Sharra
3. Mirela Shefqet Kuli (Alliu)
4. Kejt Naim Kuli
5. Elvis Bilal Lika
6. Evis Elvis Lika
7. Klarisa Besnik Toqi
8. Elizabeta Napolon Wonnerth (Muça / Muca)
9. Erjon Fatmir Ymeri
10. Gerta Dion Kushe
11. Trajko Lubo Krstović (Nikolla/Krstoviq/Krstovic)
12. Isidora Valmir (Velimir) Kontiq
13. Aida Pandeli Llambi
14. Gretan Telha Shehu
15. Erion Ahmet Troplini
16. Rudina Zini Kraja (Shkulaku)
17. Xhevdet Bajram Çumani (Cumani)
18. Adis Avdi Shkreli
19. Olta Vladimir Luani (Prifti)
20. Emmi Blerim Luani
21. Erdit Haki Kiku
22. Gerda Roland Llazari
23. Brunilda Durim Alushi
24. Julian Namik Mezini

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 26.12.2019
Nr. i dekretit: 11393

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META