Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11388

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11388

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Arjola Enver Llangozi
2. Ledian Edmond Miha
3. Hermela Fehmi Karruku (Kusi)
4. Nexhmie Isuf Çakraj (Hasandoçaj)
5. Danilo Pirro Matanoviq (Matanović)
6. Suzana Martin Pjetra (Qehaja)
7. Patrik Flamur Shamo
8. Erind Llazar Gjermeni
9. Le Duc Nadia Erind Gjermeni
10. Jurik Apolon Baçe (Bace)
11. Albi Bledar Kuçi
12. Mirsela Menduh Kthupi
13. Venera Sulejman Wind (Çoçoli)
14. Ervisa Novrus Goduni
15. Arijona Vebi Berisha
16. Emma Vebi Berisha

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 16.12.2019
Nr. i dekretit: 11388

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META