Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11376

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11376

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Zamir Fadil Laçaj (Lacaj)
2. Shqiponja Llambi Syla (Shani)
3. Biljana Aleksander Popoviq
4. Dhimitrios (Dimitrios) Pandeli Bala
5. Sonja Danilo Bašanović (Belja/Bashanoviq)
6. Ardit Shefit Çela
7. Teuta Ismail Kaja
8. Denis Sabri Ademi
9. Xhelal Kujtim Koçi (Koci)
10. Nikollaq Thomaq Miçalliu
11. Antoneta Paulin Miçalliu (Shqalsi)
12. Ditmar Ferik Shahini
13. Teuta Isuf Shahini (Bareti)
14. Megi Agron Mustafai
15. Arbër Petrit Duraku
16. Arta Martin Hasanaj (Bzhetaj)
17. Luis Nikolin Hasanaj
18. Lulzim Nikolin Hasanaj
19. Lea Tabea Nikolin Hasanaj
20. Satber Muharrem Hofius (Agolli)
21. Eni Lulzim Kruja
22. Sokol Kujtim Hatija
23. Inida Artan Canaj
24. Astrit Sadulla Hallunaj
25. Ina Irfan Kraja – Xhaja (Kraja)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 03.12.2019
Nr. i dekretit: 11376

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META