Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11358

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11358

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Fjona Artan Dallaku
2. Elizabeta Nikolin Çetaj (Cetaj)
3. Branko Milenko Matanović
4. Sllafka Stefo Bašanović (Nikollaj/Belja/Bashanoviq)
5. Enrika Shpetim Maranaku
6. Anastasija Zllatko (Zlatko) Matanoviq (Matanović)
7. Brikena Shendet Ndina (Mane)
8. Ioannis Panajot Ndina
9. Marsida Thanas Binjaku
10. Živo (Zhivo) Gavro Bašanović (Bashanoviq)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 20.11.2019
Nr. i dekretit: 11358

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META