Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11351

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11351

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ervisa Asqeri Zägelein (Dervishi)
2. Nazime Izet Halilaj (Molla)
3. Klajd Ilir Halilaj
4. Ilna Ilir Halilaj
5. Etleva Pal Büchner (Marku)
6. Albana Nexhmi Bono
7. Matilda Petro Greveni
8. Albana Halil Sano
9. Denis Petar Gjinoviq
10. Steven Sezai Dani
11. Xhulio Pelivan Bakiu
12. Vladimir Danilo Bašanović (Belja/Bashanoviq)
13. Enea Pelivan Bakiu
14. Flëri Flamur Schwendinger (Sina)
15. Qamil Sazan Sadiku
16. Dalibor (Dashamir) Mitro Ajkoviq
17. Fatmir Shefqet Ahmetaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 14.11.2019
Nr. i dekretit: 11351

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META