Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11346

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Etleva Halit Krasniqi (Sheqi)
2. Olcian Filip Troksi
3. Klarenc Hajri Sherifaj
4. Ervis Shabi Godinaj
5. Selvie Sylë Kuca-Ajrizaj (Kuca)
6. Klejd Florenc Zyfi
7. Nensi Ilir Ferizi (Kotrri)
8. Melisa Beqir Shiba
9. Mersila Panajot Nashi (Vasha)
10. Emanuil Aleksandër Siqeca
11. Silvi Kujtim Hoxha
12. Alkeda Fiqiri Koçiaj (Kociaj)
13. Djellza Selajdin Mustafa
14. Pllumb Ismail Tafili
15. Justin Pllumb Tafili
16. Erson Shkurt Kola
17. Elton Avni Myrte
18. Elton Kristaq Gjoka
19. Ferbiana Arbër Kadiu
20. Ardian Sami Biçaku
21. Erleta Uke Leka (Kuliçaj)
22. Kendra Selami Leka
23. Albana Fiqiri Koçiaj (Kociaj)
24. Bledar Sali Breçani
25. Ardit Artan Sholla
26. Elson Hysni Mustali
27. Bledar Berti Çaprazi
28. Dhurata Halil Rapo (Canameri)
29. Dhimitër Lefter Bifsha
30. Bernard (Leonard) Andon Simaku
31. Ervina Petrit Caslli (Vraja)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 06.11.2019
Nr. i dekretit: 11346

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META