Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11329

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Arben Todi Tereziu
2. Ardi Hazis Hatia
3. Rozeta Ali Hatia (Merkaj)
4. Dea Ardi Hatia
5. Aselda Besnik Disha
6. Ardit Arif Kuka
7. Pëllumbardha Sali Baraku (Qaushi)
8. Elvira Dritan Liçollari (Licollari)
9. Ani Jani Vogelsang (Drita)
10. Aneo Arben Buzi
11. Juljan Zeqi Kastrati
12. Elvi Arben Osmanlliu

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 31.10.2019
Nr. i dekretit: 11329

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META