Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11296

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Eris Ramadan Rukaj
2. Gerald Ramazan Koçi
3. Besnike Hamid Mamaj (Paja)
4. Jürgen Benno Lentz (Bega)
5. Gentiana Xhevdet Doçi (Hyka)
6. Floralda Hysen Doçi
7. Hygert Hysen Doçi
8. Ledian Vladimir Xhani
9. Ervin Trifon Toska
10. Henri Pellumb Alliu

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 03.10.2019
Nr. i dekretit: 11296

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META