Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11292

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Kozeta Mahmut Balla
2. Dhurata Vasil Ide (Vrapi)
3. Darlina Arben Bandilli
4. Arif Servet Qerozi
5. Ardiola Përparim Shefa
6. Bledar Skender Milaqi
7. Adriatik Myqerem Tahiri
8. Berta Albert Mandrri
9. Marsela Dilaver Ceno
10. Kujtim Skender Kelmendi
11. Arla Tahir Gruda
12. Elton Xhavid Dedja
13. Rudina Ismail Neziri (Sinani)
14. Rajmonda Fatmir Lena (Berami/Barami/Berani)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 27.09.2019
Nr. i dekretit: 11292

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META