Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11277

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Gazmend Mustafa Liçi
2. Elsa Xhafer Hafner (Martini)
3. Alba Agim Voda
4. Aurora Agim Dollenberg (Meta)
5. Briketa Shpetim Balla (Dani)
6. Ilir Çafa Çafaj
7. Edlira Shaban Harizaj
8. Iglison Prelë Suka
9. Jurgen Milan Bogoviku
10. Barti Besnik Kaceli
11. Elsa Hekuran Bakiu
12. Denis Artur Subashi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 16.09.2019
Nr. i dekretit: 11277

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META